logo
Wielkość czcionki:

Szybki kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 43
ul. Mazowiecka 45
30-019 Kraków

Telefon: 12 633 27 62
Fax: 12 632 35 63
E-mail:p43@mjo.krakow.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

inspektor Przemysław Słupik

inspektor2@mjo.krakow.pl

 

Przekaż 1% podatku

1 % dla przedszkola

100% korzyści dla dzieci

KRS 0000270261

Zebrane pieniądze zostaną

wykorzystane na wyposażenie ogrodu.

Dziękujemy

Dyrekcja,Rada Pedagpogiczna, Rada Rodziców

bip

Zajęcia dodatkowe

religia

gimnstyka korekcyjna

tańce

rytmika

O Przedszkolu

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola...

 

Deklaracja dostępności

Specjaliści

psycholog

logopeda

pedagog

 

Rekrutacja

 

 Rekrutacja na sierpniowy dyżur wakacyjny

W roku szkolnym 2021/2022 Samorządowe Przedszkole nr 43 w Krakowie pełni dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu. Rekrutacja na dyżur wakacyjny dla dzieci uczęszczających do naszego Przedszkola będzie odbywać się w dniach od 11.04.2022-20.04.2022. Zainteresowani Rodzice proszeni są o pobranie druków deklaracji od osób pełniących dyżur w hollu przedszkola, wypełnienie ich i dostarczenie w podanych terminach do kancelarii. Rekrutacja dla dzieci z innych przedszkoli będzie odbywać się w dniach 25.04.2022- 29.04.2022. Dzieci z innych przedszkoli będą przyjmowane na sierpniowy dyżur w miarę wolnych miejsc. Pierwszeństwo mają te dzieci, któych przedszkola zamknięte są przez 2 wakacyjne miesiące. O przyjęciu decydować będzie kolejość zgłoszeń.

 

 

 

Zapoznanie z placówką

Chętni Rodzice dzieci kandydujących do naszego przedszkola,mogą przyjść wraz ze swoimi pociechami w każdą środę marca w godz. 10.00 - 11.00 celem poznania placówki.


W związku z trwającymi jeszcze obostrzeniami,  związanymi z pandemią COVID 19,  Rodzice będą wpuszczani co 15 minut w grupach 5 osobowych.

 


Dyrektor
Przedszkola nr 43 w Krakowie

 

 

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

 

SKŁADANIE DEKLARACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Osoby zainteresowane pobytem dziecka w naszym przedszkolu w przyszłym roku szkolnym prosimy o pobranie od Dyrektora deklaracji na rok szkolny 2022/2023, wypełnienie jej i osobiste zlożenie w dniach od 18.02.2022 do 28.02.2022 do godz. 12.00

Dokument uzupełniony i podpisany przez oboje Rodziców nalezy złożyć w kancelarii przedszkola.

Data wypisana na dokumencie powinna być nie wcześniej niż 18.02.2022 rok.

Niedostarczenie deklaracji będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w Samorządowym Przedszkolu nr 43 w roku szkolnym 2022/2023

Terminarz przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do

przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1– 31 marca 2022 r.

23 maja – 1 czerwca

2022r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną

wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez

przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy

Prawo oświatowe

do 1 kwietnia 2022 r.

do 2 czerwca 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez

komisję rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych kandydatów niezakwalifikowanych

22 kwietnia 2022 r.

21 czerwca 2022 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata

woli przyjęcia

25 kwietnia – 6 maja 2022 r.

22-28 czerwca

2022r.

Podanie do publicznej wiadomości przez

komisję rekrutacyjną listy kandydatów

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

9 maja 2022 r.

29 czerwca 2022 r.