Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Krakowie Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Krakowie
Rekrutacja
Samorządowe Przedszkole Nr 43 prowadzi rekrutację na r. szk. 2014/15 od 3 marca godz. 9 do 31 marca godz. 16 (rekrutacja elektroniczna od 1 marca).

Warunkiem zgłoszenia dziecka jest ZŁOŻENIE Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w Kancelarii Przedszkola 43 w terminach podanych poniżej.
Składający Wniosek winien posiadać ze sobą dowód osobisty do wglądu oraz dołączyć do Wniosku dokumenty potwierdzające prawdziwość danych:
* wielodzietność oznacza wychowywanie minimum trojga dzieci.

Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola ma prawo w trakcie rekrutacji zwrócić się do rodziców (prawnych opiekunów) o udzielenie dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnienie wniosku o inne dokumenty potwierdzające prawdziwość danych.

Z uwagi na fakt, że od 1 września 2011 opłata stała jest uzależniona od czasu pobytu dziecka w przedszkolu, konieczne jest precyzyjne określenie w jakich godzinach dziecko będzie przebywało w placówce.

Ze szczegółowymi zasadami rekrutacji do przedszkoli samorządowych w Gminie Kraków, w tym z kryteriami przyjęć, można zapoznać się na stronie internetowej: www.platformaedukacyjna.krakow.pl, zakładka: Rekrutacja do przedszkoli. Tam można dokonać zapisu elektronicznego, pobrać formularz wniosku i stosownych oświadczeń.

Sugeruje się wypełnianie elektroniczne Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Godziny przyjęć stron w okresie rekrutacji (składanie dokumentów i podpisywanie umów):
poniedziałek: 8.00 - 9.00
wtorek: 16.00 - 17.00
piątek: 10.00 - 11.00

Podpisywanie umów z rodzicami dzieci nowoprzyjętych od 24 kwietnia do 5 maja w ww. dniach i godzinach. Wymagany dowód osobisty i, w przypadku braku stałego zameldowania w Krakowie, zaświadczenie o zameldowaniu czasowym.

 
Opłaty
Opłaty za korzystanie z przedszkola składają się z:

I. Stawka żywieniowa od 1 września 2013r.:

II. Wysokość opłat za świadczenia (poza wyżywieniem) od dnia 1 września 2013 r.
Opłata podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
Termin wpłynięcia płatności na konto przedszkola - 10. dzień każdego miesiąca
Do pobrania
Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa znajdą Państwo treść uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XXXI/407/07 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
   Uchwała Nr XXXI/407/07

Uchwała Nr XXI/258/11 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
   Uchwała Nr XXI/258/11

Kartę zapisu można pobrać Na Portalu Edukacyjnym UM Krakowa www.portaledukacyjny.krakow.pl w zakładce Rekrutacja do przedszkoli.
© 2006-2015 Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Krakowie